Διαχείριση χαρτών

Οι χάρτες αποτελούνται από διάφορα επίπεδα τα οποία μπορεί να είναι τοπικά επίπεδα που έχουν δημοσιευθεί στην πλατφόρμα, καθώς και απομακρυσμένα επίπεδα τα οποία είτε εξυπηρετούνται από άλλους διακομιστές WMS είτε από επίπεδα υπηρεσιών ιστού (Google, MapQuest)

Οι χάρτες περιέχουν, επίσης, και άλλες πληροφορίες, όπως το μέγεθος του ζουμ και την έκταση του χάρτη, τη διάταξη των επιπέδων και το στυλ τους.

Σε αυτήν την ενότητα θα μάθετε πώς να δημιουργείτε έναν χάρτη, συνδυάζοντας επίπεδα που υπάρχουν στην πλατφόρμα, καθώς και πώς να κοινοποιήσετε τον τελικό χάρτη