Τύποι δεδομένων

Τα δεδομένα της πλατφόρμας οργανώνονται σε 3 βασικές κατηγορίες: επίπεδα, έγγραφα και χάρτες.

Επίπεδα

Τα επίπεδα αποτελούν ένα από τα κύρια στοιχεία της πλατφόρμας. Είναι δημοσιευμένοι πόροι που αντιπροσωπεύουν μια πηγή χωρικών δεδομένων (διανύσματα ή raster). Τα επίπεδα μπορούν, επίσης, να συνδεθούν με μεταδεδομένα, αξιολογήσεις και σχόλια.

Αν πλοηγηθείτε στην καρτέλα Δεδομένα στη γραμμή εργαλείων και πατήσετε Επίπεδα, θα δείτε μια λίστα με όλα τα δημοσιευμένα επίπεδα.

../../_images/2_1_01.png

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσα από μια διαδικτυακή φόρμα να μεταφορτώσει διανυσματικά δεδομένα (μόνο shapefiles) και raster δεδομένα στις αρχικές προβολές τους.

Τα διανυσματικά δεδομένα μεταφορτώνονται σε μορφή ESRI shapefile ενώ οι δορυφορικές εικόνες και άλλα είδη raster δεδομένων μεταφορτώνονται ως GeoTIFFs.

../../_images/2_1_02.png

Έγγραφα

Αν πλοηγηθείτε στην καρτέλα Δεδομένα, στη γραμμή εργαλείων, και πατήσετε Έγγραφα θα μεταβείτε στη σελίδα Εξερεύνηση Εγγράφων όπου θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα δημοσιευμένα έγγραφα.

../../_images/2_2_01.png

Πατώντας πάνω στον τίτλο του εγγράφου, θα μεταβείτε στη σελίδα θα μεταβείτε στην σελίδα με τις λεπτομέρειες του εγγράφου από όπου μπορείτε να βρείτε διάφορες πληροφορίες, να το κατεβάσετε και να διαχειριστείτε τα μεταδεδομένα του.

../../_images/2_2_02.png

Στην πλατφόρμα υπάρχει η δυνατότητα να δημοσιευτούν διάφοροι τύποι εγγράφων (απλό κείμενο, υπολογιστικά φύλλα κ.α.).

Αναλυτικά οι τύπου εγγράφων που υποστηρίζονται είναι:

.doc .docx .gif .jpg .jpeg .ods .odt .odp .pdf .png .ppt .pptx .rar .sld .tif .tiff .txt .xls .xlsx .xml .zip .gz .qml

Χάρτες

Οι χάρτες, όπως και τα τα επίπεδα, είναι ένα κύριο στοιχείο της πλατφόρμας.

Οι χάρτες αποτελούνται από διάφορα επίπεδα τα οποία μπορεί να είναι τοπικά επίπεδα που έχουν δημοσιευθεί στην πλατφόρμα, καθώς και απομακρυσμένα επίπεδα τα οποία είτε εξυπηρετούνται από άλλους διακομιστές WMS είτε από επίπεδα υπηρεσιών ιστού (Google, MapQuest)

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Εξερεύνηση Χαρτών που βρίσκεται στην καρτέλα Χάρτες, θα πάρετε μια λίστα με όλους τους δημοσιευμένους χάρτες.

../../_images/2_3_01.png
../../_images/2_3_02.png

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο Δημιουργία Χάρτη έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε διάφορα επίπεδα που υπάρχουν τοπικά ή από απομακρυσμένες υπηρεσίες και στη συνέχεια να κοινοποιήσετε τον χάρτη που προέκυψε για δημόσια προβολή.

../../_images/2_3_03.png