Διαχείριση επιπέδων

Τα επίπεδα είναι δημοσιευμένοι πόροι που αντιπροσωπεύουν μια πηγή χωρικών δεδομένων (διανύσματα ή raster). Τα επίπεδα μπορούν, επίσης, να συνδεθούν με μεταδεδομένα, αξιολογήσεις και σχόλια.

Σε αυτήν την ενότητα θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο επίπεδο μεταφορτώνοντας ένα τοπικό σύνολο δεδομένων, να προσθέσετε πληροφορίες, να αλλάξετε το στυλ του και, τέλος, να κοινοποιήσετε το τελικό αποτέλεσμα.