Λογαριασμοί και χρήστες

Το GeoNode είναι πρωτίστως μια κοινωνική πλατφόρμα και ως εκ τούτου πρωταρχικό στοιχείο του είναι ο λογαριασμός χρήστη. Αυτή η ενότητα θα σας καθοδηγήσει στο πώς να κάνετε εγγραφή, πώς να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και πώς να δείτε λογαριασμούς άλλων χρηστών.